✅Συμμετοχή

Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητές μας είναι ΔΩΡΕΑΝ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής".
Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορούν να συμμετάσχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

📌1. ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΜΗΤΕΡΕΣ-μπορούν να συμμετέχουν και πατέρες, εφόσον τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών, είτε βρίσκονται σε χηρεία και να είναι:
 • εργαζόμενες στην Ελλάδα, μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή
 • άνεργες οι οποίες να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

📌2. Να μην είναι τακτικοί ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ είτε μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α (α΄και β΄) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α

📌3. Να έχουν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών

📌4. Να έχουν οικ. εισόδημα:

 • κάτω από 27.000€ έως 2 παιδιά
 • κάτω από 30.000€ έως 3 παιδιά
 • κάτω από 33.000€ έως 4 και
 • κάτω από 36.000€ από 5 παιδιά και άνω.

✅Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών TAXIS της μητέρας.
Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη ή με σύμφωνο συμβίωσης χρειάζονται και οι κωδικοί TAXIS του πατέρα, επειδή απαιτείται και η συναίνεσή του.
📌1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο αντλείται με τους κωδικούς TAXIS. Για μητέρες αλλοδαπές πρέπει το Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης να είναι μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών και να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο.

📌2. Βεβαίωση από τον Εργοδότη με το είδος της απασχόλησης Πλήρους ή Μερικής, Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου και με ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία πρόσκλησης.


📌3. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (Ε3), ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού (Ε4) ή αντίγραφο σύμβασης στο οποίο αναφέρεται η διάρκεια και το είδος.

✅Προθεσμίες

Συγκεντρωτικές προθεσμίες που αναφέρονται στην υποβολή των αιτήσεων και την ενεργοποίηση των επιταγών:
 • Υποβολή αιτήσεων έως 5 Αυγούστου
 • Στις 12 Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα των δικαιούχων
 • Υποβολή των ενστάσεων το διάστημα από 13 Αυγούστου έως 17 Αυγούστου
 • Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 20 Αυγούστου
 • Από 21 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου γίνεται η τελική επιλογή του ΚΔΑΠ και η ενεργοποίηση της επιταγής μέσω ΕΣΠΑ

✅Δημόσια Πρόσκληση

Δείτε την πρόσκληση περιόδου 2020-2021 https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2020/17072020_2_prosklisis_enarmonisi_ada.pdf

Δήλωσε το ενδιαφέρον σου μέσω της παρακάτω φόρμας εγγραφής, ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σου ή έλα να ενημερωθείς στα γραφεία μας:

Πανεπιστημίου 369Α και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.453189 & 6948.259360.

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέρονοτος

Παρακαλώ συμπληρώστε Όνομα/Επώνυμο
Παρακαλώ συμπληρώστε E-mail
Παρακαλώ συμπληρώστε Τηλέφωνο
Παρακαλώ επιλέξτε το παράρτημα ενδιαφέροντος
Invalid Input
ΠΑΤΡΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΑ)
Πανεπιστημίου 369Α

 2610.453189

 6945.995816
email:
ΚΔΑΠ ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΑΤΡΑ    ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΑΤΡΑ    ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΤΡΑ (ΚΔΑΠ 1)
Πανεπιστημίου 172

 2610.451553

 6948.301161
email:
ΚΔΑΠ ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΑΤΡΑ    ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΑΤΡΑ    ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΤΡΑ (ΚΔΑΠ 2)
Αμερικής 59

 2610.429432

 6948.301161
email:
ΚΔΑΠ ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΑΤΡΑ    ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΑΤΡΑ    ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ