ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ (ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)


Το ΚΕΚ ΘΕΜΕΛΙΟ-(ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2) πιστοποιημένος Φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού διεξάγει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων μέσω του Προγράμματος Χρηματοδότησης ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ για μικρές επιχειρήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος:

 • Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
 • Επιστημονικοί Σύλλογοι, των οποίων οι επιχειρήσεις μέλη απασχολούν 1 - 49 άτομα και δεν καλύπτονται από φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών
 • Ανεξάρτητοι Εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ και
 • Οι εργοδότες τους δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών
 • Οι εργοδότες τους δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους
 • Δεν έχουν σταθερό εργοδότη, λόγω του αντικειμένου απασχόλησής τους

Το προσωπικό το οποίο έχει δικαίωμα να καταρτιστεί πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ, ενώ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης να κατέχει την ιδιότητα του εργαζομένου στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης και αποπληρωμής εκπαιδευτικών προγραμμάτων ορίζονται με ετήσια εγκύκλιο, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://laek.oaed.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης
 • καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους
 • απασχολούν από 1 έως 49 εργαζομένους
 • το πρόγραμμα κατάρτισης που συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
 • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Υλοποιούνται από Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2, είτε στις εγκαταστάσεις των ΚΕΚ, είτε σε δομές των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων, σε αίθουσα που πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ή σε άλλο κατάλληλο χώρο.
 • Τα προγράμματα πρέπει να υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας (εκτός από Κυριακές και άλλες επίσημες αργίες).
 • Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και μπορούν να έχουν διάρκεια εως 40 ώρες.
 • Κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε ένα πρόγραμμα.
 • Κάθε τμήμα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 και το μέγιστο 25 καταρτιζόμενους.

Τα προγράμματα υπόκεινται σε έλεγχο από Ελεγκτές του ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους, οι οποίοι ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου του προγράμματος, την ταυτοπροσωπία των συμμετεχόντων, ενδεχόμενες απουσίες, καθώς και την ορθότητα άλλων δηλούμενων στοιχείων που αφορούν στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων έχουν δικαίωμα ακύρωσης του προγράμματος και ακύρωσης της δυνατότητας αίτησης για αποπληρωμή του συγκεκριμένου προγράμματος.

Το ΚΕΚ ΘΕΜΕΛΙΟ, Πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Δια Βιου Μάθησης, αναλαμβάνει:

 • Να διαγνώσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων των επιχειρήσεων του κλάδου του Φορέα Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
 • Να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει τα κατάλληλα Προγράμματα Κατάρτισης
 • Να προτείνει τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης του πόρου ΛΑΕΚ
 • Να αναλάβει να συντονίσει όλη τη διαδικασία υποβολής των προγραμμάτων κατάρτισης στο ΛΑΕΚ , συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλοντας τα προγράμματα στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.
 • Να καταρτίσει και να τηρεί τον απαραίτητο φάκελο για τα υποβληθέντα και υλοποιούμενα προγράμματα.
 • Να διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποπληρωμή των προγραμμάτων
 • Να συμβουλεύει το Φορέα Εκπροσώπησης των Εργοδοτών καθ’ όλη τη διάρκεια των Προγραμμάτων Κατάρτισης
Αν θέλεις να επικοινωνήσουμε μαζί σου, συμπλήρωσε προαιρετικά όποια στοιχεία επιθυμείς από την παρακάτω φόρμα (αφού όμως πρώτα δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας) ή έλα να ενημερωθείς στα γραφεία μας από τις:

09:00 έως τις 17:00 ( Πάτρα ) και
09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00 ( Αγρίνιο ).

 • Πάτρα, Πανεπιστημίου 369Α και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.453189 & 6948.259360 με ωράριο 09:00 έως τις 17:00
 • Πάτρα, Μεγιστίου 3 (& Θερμοπυλών) και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.456160 & 6948.259360 με ωράριο 09:00 έως τις 17:00
 • Πάτρα, Αγίου Κωνσταντίνου 95 και Νοταρά και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.462553 & 6958.008151 με ωράριο 10:00-15:00
 • Πάτρα, Σωστράτου 13 και Αμερικής και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.426574 & 6948.259360 με ωράριο 09:00 έως τις 17:00
 • Αγρίνιο, Γαλάνη 16-18 και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 26410.48101 & Κιν. 6934.269672 με ωράριο 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00

Υποχρεωτικό Πεδίο
Invalid Input
Υποχρεωτικό Πεδίο
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input