Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

  • Μελέτη - Βιβλιογνωσία
  • Μαθαίνω να διαβάζω & να δημιουργώ
  • Κατασκευές - Ζωγραφική - Παιχνίδια στο χώρο - Lego
  • Θεατρικό Παιχνίδι - Συγκέντρωση - Παιχνίδι ρόλων
  • Τρόποι καλής συμπεριφοράς
  • Tablets - εκπαιδευτικές εφαρμογές
  • Κηπουρική - Κεραμική - Master chef junior
  • Νοηματική - Σινεμά Περιβαλλοντική Αγωγή