Επιστημονικές δραστηριότητες

  • Ρομποτική - PC LABS
  • Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Ασκήσεις ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ) και Δείκτη Νοημοσύνης (IQ)
  • Παιδική Αρχιτεκτονική
  • Πειράματα